Những chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương

Chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương bao gồm :

Chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình DươngChi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương

1.Ngân Hàng Đông Á Bank -> Bình Dương

Địa chỉ : 15 Đinh Bộ Lĩnh Thị Xã Thủ Dầu Một.

  • Tel : ( 0650 ) 3859 447
  • Fax : ( 0650 ) 3859 448

Bản đồ chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương

2. Ngân Hàng Đông Á Bank -> Thuận An.

Địa chỉ : 24A Nguyễn Văn Tiết, TT Lái Thiêu, H.Thuận An.

  • Tel : ( 0650 ) 3717 575
  • Fax: (0650 ) 3717 574

Bản đồ chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương -> Thuận An

3. Ngân Hàng Đông Á Bank -> Sóng thần

Địa chỉ : Kios 4 – 5 Đại lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Huyện Dĩ An.

  • Tel : ( 0650 ) 3737 180
  • Fax : ( 0650 ) 3737 181

Bản đồ chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương -> Sóng Thần

4. Ngân Hàng Đông Á Bank -> Đại lộ Bình Dương

Địa chỉ : 257 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thị Xã Thủ Dầu Một

  • Tel : ( 0650 ) 3813 461
  • Fax : ( 0650 ) 3813 460

Bản đồ chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bình Dương -> Đại lộ Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *