Bản đồ đường đi TP Hồ Chí Minh | Google map 2016

Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) là một thành phố lớn nhất của nước Việt Nam được xét về mật độ dân số và đô thì hóa. Một trong những nền văn hòa, giáo dục quan trọng của cả nước. Thành phố này ban đầu được gọi là Prey Nokor, sau đó nhờ công cuộc…

Read More